Stor arkeologisk utgrävning i Torsby

Den 7–16 juni 2021 genomför museets arkeologer en arkeologisk slutundersökning i Torsby. Det är den största utgrävningen som Värmlands Museum har genomfört i Värmland sedan 2013.

Uppdraget kommer från Torsby Bostäder AB som planerar nybyggnation av ett nytt kvarter i Torsby – Kvarteret Björken.

– Inom exploateringsområdet finns fornlämningar bestående av en gårdstomt från 1700-talet och en blästplats. Dessa ska undersökas och tas bort genom en arkeologisk slutundersökning innan byggnationen kan påbörjas. Fornlämningar är inte synliga ovan marken utan spåren efter dem finns under grästorven, säger Johan Richardson, arkeolog på Värmlands Museum.

Gården som ska undersökas var bebodd under en kort period på omkring 100 år, mellan mitten av 1700-talet och mitten av 1800-talet. Den existerade därmed i en spännande tid i vår historia då vi gick från ett bondesamhälle mot ett industrisamhälle.

– Det är ovanligt att en gård existerar under en så kort period, och det är ännu mer ovanligt att man får tillfälle att arkeologiskt undersöka en sådan gård. Vi har därmed höga förväntningar på att få en ökad kunskap om hur livet kan ha tett sig i denna del av Värmland i gränslandet mellan bondesamhället och industrisamhället. Vi har även höga förväntningar på att kunna sätta in gården i dess sammanhang och utreda dess relation till exempelvis Torsby bruk, som etableras på slutet av 1600-talet. Vi hoppas även att fyndmaterialet ska kunna ge oss en inblick i hur människorna på gården levde, säger Johan Richardson.

En arkeologisk slutundersökning innebär att hela fornlämningen kommer att undersökas och dokumenteras. En större yta kommer banas av med grävmaskin så lämningar efter gården kommer troligtvis att synas tydligt. Lämningarna undersöks sedan med arkeologisk metod. Efter undersökningen kommer fornlämningen vara bortgrävd och det som kommer finnas kvar är fynd, dokumentation och rapport.

Livesändning från utgrävningen

Måndag 14 juni kl 13.00 sänder museet live ifrån utgrävningen tillsammans med arkeologerna.

Här hittar du mer information om livesändningen.

Torsby Bostäder AB planerar nybyggnation av ett nytt kvarter i Torsby, intill Svartmogatan. Värmlands Museum genomför arkeologisk slutundersökning på platsen 7-16 juni 2021.