När cirkeln sluts

Åk F–3   Visning + workshop – 60 min

Arkeologi handlar om att tolka rester som finns kvar i jorden – att försöka förstå vad som varit utifrån skärvor och trasiga småbitar. Vi utforskar spåren från några platser i Värmland som har grävts ut av arkeologer. Vad kan fynden berätta om hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern?

Ni får också möjlighet att ”hands on” testa den tidens material och tekniker. Eleverna får prova på att måla med ockra, spinna med sländtrissa, borra med pumpborr och prova kopior av forntida kläder. Dessutom får ni såklart tillfälle att se och känna på några riktiga fornfynd.

Pris: 600 kr | Max 25 elever.

Boka här