Järnets tid

Åk 4–6   Visning + workshop – 60 min

Vi funderar kring den tid då Värmland fick sina första städer och blev storproducent av järn. Vilka händelser och personer präglades tiden av? Vilken teknik satte förutsättningarna?

Arbetet med järnhanteringen var hårt och ibland farligt.  Skulle klassen platsa i ett gruvarbetarlag? Med olika övningar sätter vi elevernas färdigheter på prov!

Pris: 600 kr | Max 25 elever.

Boka här