Framtidslabbet

Åk 4–6   Visning + workshop – 90 min

Idag släpper genomsnittssvensken ut ca tio ton växthusgaser per år.  Av dessa tio ton kommer sju från hushållens konsumtion av varor och tjänster. För att nå klimatmålen måste vi ner till ett ton växthusgaser per person och år – det är vad Framtidslabbet handlar om! Ni inhämtar kunskap i Framtidslabbet genom att laborera på de olika stationerna och tillsammans i klassen beslutar ni hur jordens befolkning ska leva för att klara klimatmålen.

I Skaparverkstan tittar vi närmare på energiomvandlingar med praktisk laboration och eleverna konstruerar varsitt energibus att ta med sig hem och skrämma slag på nära och kära.

Pris: 800 kr | Max 25 elever.

Boka här