Under helgen den 20-21 februari är sista chansen att se de nationellt och internationellt uppmärksammade utställningarna på temat migration.

Where Do We Migrate To?

Migration är en av vår tids största samhällsfrågor. En tredjedel av världens befolkning är i rörelse globalt – på flykt undan krig, naturkatastrofer och förtryck eller på väg mot ett bättre liv, jobb, studier eller kärlek.

På flykt – Ungerska flyktingar på Loka Brunn

Hösten 1956 utbröt Ungernrevolten. Tusentals människor dödades och tiotusentals sattes i fängelse. Många flydde till fots, eller tog tåget till gränsen och vandrade över leriga åkrar in i Österrike. Mats Holmstrand dokumenterade ungrarna när de anlände till Loka Brunn.

Jerusalem – En sann saga

Selma Lagerlöfs roman Jerusalem baserades på en sann berättelse om en grupp bönder som år 1896 utvandrade från Dalarna till Det Heliga Landet. En av dem var den 15-årige pojken Lars Larsson som kom att ägna sitt liv åt fotografi. Genom hans kameralins och historiska dokument skildras en verklighet som stundtals överträffar dikten.