Arkiv & bibliotek

Arkiv och bibliotek

Vårt arkiv växer ständigt. Det har uppkommit genom tjänstemännens arbete inom ämnen som byggnadsvård, arkeologi, konst och kulturhistoria, samt genom gåvor till museet.

Tillfälligt stängt


Under tiden för ombyggnaden av museet kommer forskarservicen till arkiv och bibliotek att vara begränsad. Det innebär att vi inte kan ta emot besök av forskare som vill sitta på plats för att ta del av arkivmaterial, eller läsa referenslitteratur i biblioteket. Vi tar fortsatt emot frågor och hjälper till i den mån vi hinner vid rådgivning och informationssökning. I samband med ombyggnaden flyttar biblioteket ner till entréplan och ett nytt mer publikt läge.

 

Forskarplatser i museets bibliotek.

Dokument


I arkivet kan du bland annat hitta uppgifter om din bygd eller få reda på mer om värmländska konstnärer och kulturhistoria. Här finns folkminnesuppteckningar, brev- och vykortsamlingar, album, fotografier och andra dokument som musikuppteckningar, ritningar, skisser och dagböcker. Här finns också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvård och arkeologi.

I ämnesarkivet hittar du material som samlats under åren. Det kan vara om hantverk, skogsfinnarna, skolor, samhällsskick, barnteckningar, högtider och traditioner med mera i form av anteckningar, tidningsurklipp och fotokopior. Genom åren har museet också fått ta emot enskilda arkiv som personarkiv, gårdsarkiv, företagsarkiv och dokumentsamlingar.

På museet finns läsplatser där du i lugn och ro kan läsa och ta del av handlingarna. Däremot kan du inte låna med dig arkivmaterial hem. Enligt lag kan sekretess råda på vissa dokument.

Om du vill besöka arkivet, kontakta vår arkivarie. Tala gärna om vad du söker i förväg så hjälper vi dig att få ut mer av besöket.

Bibliotek


Vårt bibliotek är både ett referensbibliotek för museets tjänstemän och öppet för den intresserade allmänheten. De främsta ämnesområdena är arkeologi, byggnadshistoria, etnologi, historia, konst och konsthistoria, museologi samt värmlandslitteratur. Dessutom finns tidskrifter inom nämnda ämnen och de flesta årsböckerna från landets olika museer. Boksamlingen har vuxit fram genom inköp och gåvor. Du får gärna sitta ner och läsa böckerna på plats i vårt trivsamma bibliotek, men du kan tyvärr inte att låna hem böcker ur museets samlingar. I biblioteket finns fem läs- och forskarplatser.

Vi tar gärna emot nyskrivna böcker och uppsatser eller avhandlingar som skildrar och hjälper oss beskriva Värmland!

 

Sök i arkivet

Vi följer Riksarkivets normer för kopiering av handlingar.
Svart/vit utskrift eller PDF (per inskannad sida) A4 och A3: 4 kr/st.
För färgutskrift tillkommer 1 kr per sida
Övriga format kopieras i mån av möjlighet och priset beror på materialåtgång och arbetsinsatsens omfattning.