Room X

Under våren 2021 arrangeras föreställningen Room X på Värmlands Museum. Den unika dansupplevelsen utgörs av 14 danskonstnärer, varav 7 med anknytning till Värmland.

llustratör: Sue Doeksen/Acne

Room X är ett storskaligt verk som tar plats i en byggnad och förvandlar byggnaden till en labyrint av dansinstallationer och performanceverk. Under tre timmar pågår sammanlagt 14 danskonstverk i byggnadens olika delar inbäddade i ett suggestivt ljud- och ljuslandskap där besökarna bjuds in att vandra fritt mellan verken. Den röda tråden i projektet är trygghet, och dess motsats, otrygghet. Ett tema som kommer att utforskas ur ett konstnärligt och publikt perspektiv.

Projektet hade urpremiär i Skåne 2018 och skapade stort engagemang och spännande möten mellan konstnärer och besökare. Nu fortsätter Room X som ett samarbetsprojekt med Riksteatern under 2020 till 2021. Tillsammans med sju danskonstnärer från det tidigare Room X i Skåne och sju regionalt förankrade danskonstnärer från Norrbotten, Värmland eller Gävleborg kommer ett på varje ort unikt Room X att skapas.

Bakom projektet står danskonstnärerna Miguel Cortés och Claudine Ulrich från Flytande Galleriet i Malmö. Miguel Cortés är dans- och scenkonstnär med en lång karriär inom dans, teater och film och numera verksam med egen gränsöverskridande scenkonst vid Art & Confusion i Malmö. Claudine Ulrichs specialitet är klätterdans på husfasader och hon har lång erfarenhet av att arbeta platsspecifikt. Frågeställningar kring samhällsnormer är ett återkommande tema i hennes verk.

Room X är en betydande lokal konstnärlig händelse som fångar hela orten.

www.riksteatern.se/roomx