Aktuellt

Planerad öppning skjuts fram


2016-09-29

Värmlands Museum hade hoppats kunna öppna den första basutställningen i december 2016, men eftersom det fortfarande finns en stor osäkerhet kring de politiska beslut som krävs för att fullfölja görs en omprioritering och den planerade öppningen skjuts fram, till tidigast 2018.

– Vi behöver samla våra resurser för att få ut det bästa möjliga av de medel vi har, och arbetar nu med flera alternativa tidplaner beroende av vilka beslut som fattas och när, säger museichef Åsa Hallén.

Under tiden håller museet öppet med tillfälliga utställningar, program och övrig verksamhet. Även restaurang, butik och konferens har öppet som vanligt. Den populära barnutställningen Inger och Lasse Sandbergs Sagovärld står kvar tillsvidare.

Under 2016 revs de tidigare basutställningarna från 1998 med sikte på en förnyelse. Anledningarna var flera. Utöver att utställningarna var gamla och slitna ställs idag också högre krav på tillgänglighet, för kulturinstitutioner som får statligt bidrag. Dessa krav som skulle vara uppfyllda under 2016 kan nu tillgodoses i och med att vi återställt lokalerna till arkitekten Carl Nyréns originalritningar.