AKTUELLT

Norsk-svenskt projekt om skogsbrukets historia

2016-04-04

Värmlands Museum har tillsammans med norska Anno museum beviljats projektpengar från EU:s fond för Interreg Sverige-Norge till en förstudie som heter ”Skogsbrukets gränslösa historia”. Förstudietiden är sex månader och löper från januari 2016 till och med den 10 juli.

I förstudien vill vi skapa förutsättningar för en rikare historisk bild över skogen och skogsbruk i regionen Värmland och norska Hedmark fylke, genom att belysa den kunskap vi har idag och skapa nätverk med andra parter. Projektet innehåller bland annat tre workshops som ska hjälpa oss att upprätta kontakter med organisationer och enskilda aktörer med kunskaper inom skogsbrukets alla områden och också med vetenskaplig förankring i forskningsvärlden.

 

Vy över Finnskogen.

Skogen som tema är stort och de olika kunskapsområdena kan vara allt inom ekonomisk historia, dagens industrinäring, ägande, utväxling av råvaror och arbetskraft som vi vet förekommit över nationsgränsen. Vi arbetar tätt med Anno museum och har regelbundna träffar där Morokulien vid gränsen fungerat som bra mötesplats. Målsättningen med förstudien är att få bra avgränsningar runt teman och frågor för ett huvudprojekt inom Interreg Sverige-Norge med fokus på ämnet skogsbruk.