AKTUELLT

Besök av norska kulturdepartementet

2016-05-11

Idag hade Värmlands Museum besök från Anno Museum i Norge tillsammans med representanter från norska kulturdepartementet, regionala och lokala politiker och tjänstemän från Hedmark, samt Norsk Skogfinsk Museum. Besöket är en del av en tvådagars studieresa för att ta del av hur finnskogens kulturarv tas tillvara och förmedlas i Värmland och Hedmark.

Anno Museum besökte Värmlands Museum tillsammans med representanter från norska kulturdepartementet, maj 2016.

Resan inleddes igår med ett besök vid Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet där verksamhetschef Kersti Berggren tog emot och berättade om hur man arbetar med att bygga upp ett besökscentrum med det skogsfinska kulturarvet i centrum. En vidgad berättelse i skräddarsydda lokaler attraherar fler och bredare besöksgrupper.

Idag besöker gruppen Värmlands Museum i Karlstad där länsmuseichef Åsa Hallén berättar om länsmuseets verksamhet och samarbetet med Torsby kommun.