Nätverket Museer i Värmland

I Värmlands finns omkring 80 museer och konsthallar som alla på olika sätt berättar om hur det är att vara människa i olika tider och med olika levnadsvillkor. Alla tillsammans bidrar med en mångfald av perspektiv och berättelser om Värmland.

I nätverket Museer i Värmland arbetar Värmlands Museum i egenskap av länsmuseum med att stötta och stärka de mindre museerna, samordna och bidra med kunskapshöjande insatser, rådgivning och information.