När museet är öppet för säsongen visas en utställning om John Ericsson och pansarskeppet Monitor

Monitor – Långban gruv och kulturby


Nordstaterna blockerade sjöfartsvägarna för att strypa sydstaternas tillgångar av materiel. För att bryta denna blockad konstruerade sydstaterna Merrimac. Ett lågt gående pansarfartyg med tio kraftfulla kanoner som sänkte nordstaternas träfartyg en efter en.

Men nordstaterna hade ett ess i rockärmen, John Ericsson från Långban! Han hade byggt en bepansrad båt, Monitor, som svepte fram längs vattenlinjen med endast ett rörligt kanontorn synligt ovanför vattenytan. Och det blev just det rörliga kanontornen med sina två kraftfulla kanoner som var nyckeln till Monitors framgång i slaget vid Hampton Roads, 8-9 mars 1862, det första sjöslaget mellan två pansarskepp. Eftersom sydstaterna var tvungna att vända hela Merrimac för att rikta kanonerna kunde monitor gira undan och få eldövertag med sitt rörliga torn. Efter en dagslång strid med 22 träffar vardera såg Merrimac sig besegrad. Blockaden var ohotad och nordstaternas seger var inom räckhåll.