c/o Storfors, 2015

Lazgeen Hasko kom från Syrien för 3 år sedan och brinner för sin fotbollsträning. Han är utbildad idrottslärare och drömmer att få återuppta sitt yrke här i Sverige. Lazgeen talar flera språk och han lär ut det han kan till sin vän skräddaren Idris Breem i sin etta i Storfors. Idris har väntar fortfarande på uppehållstillstånd och får därför inte SFI-undervisning. Lazgeen tar sitt uppdrag på allvar och de sitter nätterna genom, läser svenska, lyssnar på svensk musik och försöker så gott de kan.