Lesjöfors Museum är en del av Värmlands Museum

Lesjöfors Museum ger en rik beskrivning av några generationers arbete och levnadsvillkor, och en förståelse för den förändring samhället genomgått under senare delen av 1900-talet.

Sedan den 1 maj 2022 är Lesjöfors museum ett av fem besöksmål som drivs av Värmlands Museum.

De delar av ett samhälle som visas är något som funnits på många orter i Sverige. Från det lokala idrottslivet till styrelserummet. Lesjöfors Museum ger Värmlands Museum möjlighet att belysa 1900-talets historia och ge perspektiv på de samhällsomvandlingar som format vårt samhälle i idag, något som är viktigt nu och för framtida generationer.

Lesjöfors Museum är ett helt unikt museum som har vuxit fram under decennier tack vare eldsjälar som Larseric Vänerlöf. Museet med dess utställningar och samlingar är en gåva till Värmlands Museum från Kulturföreningen Rikoschetten och övertagandet har gjorts möjligt genom bidrag från Kulturrådet genom Region Värmland och från Filipstads kommun.

Öppettider

torsdagar och lördagar kl 11–16.
Från den 11 juni – 21 augusti, alla dagar kl 11–17.