Svens bio

I nostalgisk femtiotalsmiljö men med modernt sköna stolar varvar vi historiska filmer med aktuella teman. Utan reklamavbrott. Sommaren 2021 rullar filmen Liquid crystal effects av Timo Menke här dagligen.

Om Liquid Crystal Effects

Långban är en historiskt och geologiskt unik plats med många anor och bergarter. Långban betecknar inte enbart en plats, utan även en by, en sjö, ett gruvfält, en hytta, ett geologiskt fält, en nedlagd järnvägsstation, ett industriminne. En Långbanit är inte en lokal ortsbo eller pensionerad gruvarbetare, utan ett av mer än 60 typlokala mineral som bara finns här. Efter den långa extraheringen av arbete, mineral och vinster har bergets mörka massa tappat sin hårda form. Allt som var berg blev vatten. Allt som var fast förflyktigades.

Vad händer om vi vänder på blicken och ser på platsen Långban ur det tömda bergets och de flytande kristallernas perspektiv? Vilka bilder, vilken historia och vilka karaktärer blir synliga när vi ser på Långban med mineralens ögon? I den vattenfyllda gruvan har Timo Menke med hjälp av Långbans dyksällskap installerat bilder av gruvans förvandling. I “Liquid Crystal Effects” undersöks Långban som ett gränssnitt både inåt och utåt – en plats där underjorden möter överjorden, där minne och historia finns nedgrävda och mineraler och kristaller uppgrävda. I gränssnittet mellan kristall, kapital och kultur får vi syn på en plats där människor har grävt upp och omvandlat mineral – tills de omvandlat oss.

Trailer

Credits

Production, Script, Image, Editing, Sound: Timo Menke

Narration: Magnus Torssell, Elin Höjd

Translation Emily Berry Mennerdahl

Mineral voice: Emily Berry Mennerdahl

Drone Cinematography: Mattias Tancred

Underwater Cinematography: Mattias Tancred, Tomas Gustén

Research: Donald Eriksson, Jan Vennerström, Jan Kruse, Linnea Garli

Music: William Basinski, Jon Hassell, Andrew Poppy, Robert Rich

Other Sound, Image and Moving Image Sources:
Mats Holmstrand (Jernberget i Persberg, Värmland förr och nu 2015), INDUSTRIA International (1966), Freesound Library (Various), Genesis Mining, The National Archives (Heroes & Villains), The Royal Institution Archives, www.mineralatlas.eu

Thanks to: Elisabet Yanagisawa, Daniel Olsson, Mats Holmstrand, Simon Torssell Lerin

Special Thanks: Mattias Tancred, Tomas Gustén, Andreas Gustavsson, P-G Persson, Linus Svensson, Mattias Jonsson (Långbans dyksällskap)

Supported by: Långban Gruv- och kulturby (Värmlands museum), Värmlandsarkivet, Kungliga Biblioteket / AVM, Helge Ax:son Johnsons stiftelse