Nya schaktets lave

Man bröt inte bara järnmalm i Långban. Man lärde sig även att ta tillvara på manganmalm och dolomit. Manganmalmen användes för att göra järnet starkare och för att färga glas. Dolomit användes som gödningsmedel och infodring i ugnar.

I Skrädhuset sorterade man det som bröts, det fanns två olika sortes järnmaln och två olika sorters manganmalm. De kvinnor och barn som sorterade malmen kunde se skillnad med blotta ögat. Malmen skickades sedan till våghuset för att vägas och sedan vidare till hyttan. Det man inte ville ha, det sorterade man bort och det hamnade på en hög bakom skrädhuset. Det betyder inte att det inte var värdefullt. Det är idag inhägnat eftersom det efter gruvans nerläggning kom folk med lastbilar och lastade på mineralerna. Högen har varit mycket större än vad den är idag.

Nya schaktets lave år 1927.