Långban under ytan

Långbans gruvor är idag vattenfyllda. Långbans dyksällskap gör varje år ett antal dykningar i området och i filmerna nedan får vi med deras hjälp följa med ner i djupet och uppleva det magiska, bortglömda landskap som döljer sig djupt inne i berget.

Storgruvan

Nya schaktets lave

Kollegiegruvan

Lokaschaktet