Långban gruv- och kulturby utsett till Årets industriminne 2017


En av världens mest mineralartrika platser.

Svenska Industriminnesföreningen har utsett Långban gruv- och kulturby till Årets industriminne 2017 – ”för ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar”

Utmärkelsen delas ut på plats i Långban lördagen den 10 juni kl. 11.00 i närvaro av bl. a. Kenneth Johansson, Landshövding i Värmlands län, Per Gruvberger, kommunstyrelseordförande Filipstad, Qaisar Mahmood, avdelningschef kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Rima Shams-Al-Deen, projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande”, Lilian Höjd, Långbans gruv- och kulturby och Susanne Olsson, Värmlands Museum m.fl.

Samma dag öppnar sommarsäsongen på Långban och kl 13.00 är det vernissage för sommarens utställning ”Ande och Materia” med konstnärerna Sara Lundkvist, Jesper Nyrén och Frida Tebus i Långban Moderna.