Värmlands Museum är nu en del av projektet Kulturkompis


Kulturkompis – Make Friends Through Culture är en del av Studieförbundet Bildas arbete med asylsökande och nyanlända. Konst och kultur är vårt universella språk. Genom gemensamma kulturupplevelser tror vi att spännande möten, samtal och relationer kan uppstå. Meningen är att man genom kulturupplevelser får chans att upptäcka både språket och kulturlivet i Karlstad, samt att underlätta för etablerade svenskar och nyanlända att mötas på ett naturligt sätt och få uppleva saker tillsammans.

Projektet startade i Karlstad för två månader sedan och finns på totalt 6 orter i Sverige. Idag finns det 14 grupper i Karlstad där varje grupp består av 4 kulturkompisar som matchas ihop till en studiecirkel. Gruppen består av 2 etablerade svenskar och 2 nyanlända eller asylsökande som träffas 4 gånger varav 3 av dessa gånger är kulturupplevelser tillsammans. I Karlstad är förutom Värmlands Museum även Wermland Opera, Arenan och Värmlandsteatern med. Kulturevenemangen är alltid gratis för kulturkompisarna som mot uppvisande av kulturkompispass får fri entré till museet.

Kulturkompis.nu/karlstad
Facebook: kulturkompiskarlstad

Kulturkompis arrangeras av Studieförbundet Bilda på totalt sex orter i Sverige.