Hur vanliga är kubbhus i Värmland?

Under hösten gör Värmlands Museums byggnadsantikvarier en sammanställning av kända kubbhus i Värmland. Känner du till ett kubbhus? Hör gärna av dig till museet!

Ett kubbhus är en byggnad, vanligtvis en ladugård eller en annan form av djurstall, som är byggt av ”vedträn”. Bitarna ligger murade med kortändorna utåt och inåt i väggen, i ett lerbruk. Om fasaden inte har panel eller puts, så är kubbhusen lätta att känna igen. Svårare är det om väggen är klädd. Ett kubbhus känns också igen på den kraftiga sockeln och det är inte ovanligt att det finns ett par timmervarv ovanför den murade väggen som takstolarna vilar på.

Vi tror det finns många fler kubbhus i Värmland än vad vi idag känner till. Många har rivits eller låtits förfalla men vi hoppas att kunskapen om de byggnader som finns kvar kan hjälpa till att bevara dem. Det är fullt möjligt att reparera ett kubbhus. Byggtekniken är relativt enkel och miljövänlig. Genom att uppmärksamma detta kanske vi kan uppmuntra till ett nybygge någonstans.

Lena Thor, byggnadsantikvarie Värmlands Museum.
Exempelbild kubbhus, från ett hus i Skillingmark, Eda. Foto: Lena Thor

Kubbhusen finns på flera olika platser i Värmland, men den största koncentrationen verkar finnas i Gräsmarks socken där drygt 20 byggnader är identifierade. Ett annat område är Skillingmark, men vi känner också till enstaka byggnader kring Visnum, Nyed och Älvsbacka.

Det finns ett fåtal kända bostadshus byggda i kubb, men de är betydligt ovanligare än djurstallarna. Det mesta talar för att de flesta kubbhusen, eller ”kabbefjösen”, som de också kallas, är uppförda i början av 1900-talet. Tekniken är känd i andra delar av landet, men eventuellt är den lite vanligare i Värmland än i andra delar av Sverige.

Tipsa Värmlands Museum om var det finns kubbhus, genom att maila till byggnadsantikvarie lena.thor@varmlandsmuseum.se !