Ritamäki

För att komma till den mest genuina finngården, Ritamäki, får man promenera 1,5 km från parkeringsplatsen vid sjön Lomsen. Den nuvarande gården byggdes på 1840-talet av Olof Jansson Uotinen. Rökstugan är av mindre typ och består av själva stugan med rökugn, en kammare och ett kök med järnspis och skorsten. Alla byggnader på gården är så gott som opåverkade och de ger en god bild av hur livet på en mindre finngård kunde te sig. I norra änden av inägorna finns lämningar efter äldre bebyggelse.

Ritamäki brukades av samma släkt mellan 1840 och 1964. De sista ättlingarna, syskonen Jansson, levde på samma sätt som sina förfäder och de hade vare sig elektricitet eller indraget vatten.

Ritamäki skyddas både som byggnadsminne och naturreservat. Slåtterängarna runt torpet slås varje år med lie och därmed bevaras den rika flora som finns vid gården. Det finns en enklare servering.

Ritamäki ägs och förvaltas av Lekvattnets hembygdsförening.

Telefon: 0560 – 501 76 eller 501 03.