Rikkenberget

Den förste kände brukaren vid Rikkenberget hette Elias Andersson, född 1780. Den nuvarande rökstugan med svenskstuga uppfördes 1852 av sonen Jan Eliasson. Därefter köpte norrmannen Ole Kjöstelsen Kalstad gården, som efter honom fick namnet Kallstan. Huset var bebott av hans ättlingar till 1925 och det finns många gamla föremål och redskap bevarade.

Rikkenbergets hembygdsförening bildades 1959 med målsättning att rädda de byggnader som fanns kvar på gården. I närheten av rökstugan finns en timmerkoja från 1920-talet som har använts av skogsarbetare. I den får man veta mer om arbetsvillkoren i skogen under 1900-talets första del. Rikkenberget består av kalkhaltig hyperit, vilket gör att växtligheten är ovanligt rik i området. Det finns möjlighet till guidade visningar, kaffeservering samt övernattning. Det går bilväg ända fram.

Telefon: 0564 – 310 40, eller 300 39.