Purala & Abborrtjärnsberg

På östra sidan av sjön Röjden, nära norska gränsen, ligger den stora finngården Purala. Gården består av två delar; Västerstugan och Österstugan. Västerstugan upptogs av Erik Purainen under 1650-talet. Österstugan upptogs av Jon Henriksson Kaikkalainen under 1700-talets andra hälft. Den nuvarande rökstugan byggdes 1808, svenskstugan omkring 1860-1870. Huset har många fönster, samt en övervåning, vilket är ovanligt. Den övre våningen är inte inredd.

Purala var i släkten Kaikkalainens ägo till 1964, då de sista ättlingarna skänkte gården till Solør-Värmland Finnkulturförening. Föreningen rustade därefter huset, som återinvigdes 1968. I svenskstugan finns gåvor och minnen från föreningens verksamhet genom åren. Den fungerar också som möteslokal. I rökstugan finns servering. Det går bilväg ända fram.

Telefon: 070 – 624 28 45

Solør-Värmland Finnkulturförening äger också det mindre torpet Abborrtjärnsberg, som troligen upptogs under 1800-talets första hälft. Rökstugan, som är från 1885, var bebodd till 1937 och ligger mitt på gårdstunet. Det finns ingen svenskstuga. Gården är obemannad, men alltid öppen. Man får gå den sista biten, ca 300 meter i ganska otillgänglig terräng. Men det är ingen fara, för det finns ett kors som är inristat i en stenhäll och som skyddar mot onda makter. I slutet av juli hålls slåttergille, då slås gårdstunet med lie. Området är skyddat som naturreservat sedan 1996. Finnskogsleden går igenom området.