Kvarntorp

Kvarntorp är en stor gård med rök- och svenskstuga, bastu, smedja och uthus. Det går inte med säkerhet att säga hur gammal gården är. På gårdsplanen finns en sten med årtalet 1755 och rökugnen har årtalet 1774 inhugget, men gården är troligen äldre. Själva kvarnen låg vid vattendraget Kvarnälven som rinner i närheten.

Kvarntorp tillhörde de mer välbeställda finngårdarna och rökstugan byggdes ut med en svenskstuga på 1840-talet. Då byggdes också en drängstuga. De äldsta bevarade redskapen är från 1700-talet.

Under 1800-talet bytte gården ägare flera gånger. Henrik Larsen Liukkoinen flyttade till Kvarntorp med sin familj 1858 och hans dotterdotter Klara Persson (1876-1950) var den sista brukaren av gården. Hon var en framsynt kvinna som bland annat byggde en kraftstation i Kvarnälven och drog in elektricitet till Kvarntorp.

Klara Persson uttryckte en vilja att Kvarntorp skulle bevaras som en minnesgård över den skogsfinska kulturen.

Kvarntorp ägs av Torsby kommun och förvaltas av Lekvattnets hembygdsförening. Gården är förklarad som byggnadsminne. Det går bilväg ända fram och i rökstugan finns servering.

Telefon: 0560 – 500 73.