Juhola

Hemmanet Multtjärn i Östmarks socken grundades under 1640-talet. Gården delades senare i två hemmansdelar och Östra Multtjärn var i släkten Oinoinens ägo. På 1740-talet var det dags för tre söner att ärva. En son stannade på huvudgården Alakylä, sonen Mattes byggde gården Mattila och sonen Johan (Juho på finska) byggde Juhola. Gården togs upp genom svedjebruk men man övergick snart till åkerbruk och boskapsskötsel. Från 1700-talets senare del kom de största inkomsterna från timmerhandel.

Rökstugedelen på Juhola är troligen från 1740-talet och den är Sveriges största bevarade rökstuga som står på ursprunglig plats. Rökugnen finns också kvar. Gården byggdes ut med en svenskstuga på 1850- talet. I den finns en kamin som eldas på vanligt svenskt vis. På gårdstunet finns även ekonomibyggnader, loftbodar, lador och en rökbastu. Under 1800-talet utvecklades Juhola till en stor gård som var särskilt känd för sin osttillverkning.

Juhola ärvdes från far till son och den sista generationen bestod av flera syskon som bodde kvar på gården. Den mest kände av dem, Johannes Jonsson Oinoinen (1859-1939), eller Juhola-Jussi som han kallades, kunde tala den speciella värmlandsfinska dialekten och han visste också mycket om folktro och magi. Han intervjuades flera gånger på 1930-talet. Efter hans död brukades Juhola av en systerson fram till 1955.

Juhola är fortfarande i privat ägo och gårdens byggnader är inte tillgängliga för allmänheten, men området går att besöka. Det finns en informationsskylt vid p-platsen. Byggnaderna på Juhola skyddas som byggnadsminne och hela finngården är förklarad som kulturreservat sedan 2001.

Mattila är idag en fritidsanläggning med övernattningsmöjligheter. Den är öppen hela året. Den ursprungliga rökstugan finns inte kvar, men en ny uppfördes på 1880-talet. Årtalet 1881 fanns inhugget i rökugnen, som tyvärr totalförstördes i en brand i oktober 2020. Förlusten är oerhört stor för finnskogen. En av få rökstugor som det fortfarande eldades i har gått förlorad. Redan någon vecka efter branden började dock planeringen för en återuppbyggnad. Fritidsanläggningen drivs vidare.