Arkiv och bibliotek

Finnkulturforskaren Richard Brobergs boksamling utgör stommen i Finnskogscentrums bibliotek. Samlingen omfattar litteratur om skogsfinsk kultur, historia, språk- och dialektforskning, etnologi, arkeologi och lokalhistoria. Flera av böckerna är sällsynta exemplar i originalutgåva. I samlingen ingår även kompletta årgångar av tidskrifter och många små- och särtryck. Biblioteket utökas hela tiden med nya inköp av böcker som berör Finnskogen och angränsande ämnen. Brobergsbiblioteket är ett referensbibliotek och hela bokbeståndet är sökbart.

Sök i Brobergsbiblioteket.

Gårdsdatabasen

Vi har även en databas över skogsfinska gårdar, med över tusen objekt, som idag finns tillgängligt när du besöker oss på plats.

 

Bildarkiv

I vårt bildarkiv finns tusentals fotografier, men anknytning till Finnskogen och Värmland. Fotografierna kommer dels från Richard Brobergs, Sigurd Bograngs, och Bror Finneskogs samlingar samt av inlånade fotografier från privatpersoner och andra institutioner.

Sök i bildarkivet om finnskogen i Värmland.

Vill du sitta på plats och forska?

Kontakta Torsby bibliotek 0560- 161 00, torsby.bibliotek@torsby.se eller Torsby Finnskogscentrum 054- 701 19 90, finnskogscentrum@varmlandsmuseum.se