Finnskogens landskap

Utställningen Finnskogens landskap sträcker sig över tidsperioden sent 1500-tal till tidigt 1900-tal. Den har fokus på svedjebrukarnas kolonisering av landskapet under 1600-talet, odlandet av råg, jakt, fiske och boskapsskötsel. Hur gick svedjandet till? Varför förbjöds svedjande? Satt man säkert på sin gård? Utställningen tar också upp olika sidor av vardagslivet och hushållssysslorna. Hur fungerar egentligen en rökugn? Vilka var villkoren för giftermål?

Svedjebrukarna kom till Värmland för att söka sitt uppehälle i orörda barrskogar.

Svedjebrukarna kom till Värmland för att söka sitt uppehälle i orörda barrskogar. Den svenska staten behövde inkomsten från den skatt man kunde ta ut genom rågskördarna. Man ville också se gränsen befolkad. Landskapet är ett gränslandskap, och i alla tider har olika grupper rört sig över gränsen för att söka skydd eller försörjning. Det rika skogslandskapet blev långt senare ett landskap med massemigration.

Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet. Ett besökscentrum och en mötesplats med det skogsfinska kulturarvet i fokus.
Utställningen Finnskogens landskap vid Torsby finnskogscentrum, Lekvattnet.