Inbjudan till Museiföreningens kulturresa 8/9 2018

Finnkulturen i centrum

Vi hoppas att ni inspirerats av den senaste årsboken Nils Keyland & finnskogen och vill följa med på en resa till den värmländska finnskogen.

Torsby Finnskogscentrum.

”Finnskogen rymmer berättelser om migration under flera hundra år, om assimilation och särart, om minoritet och majoritet, om resande och bofasta, om fattiga och rika. Liksom berättelser om stormakt, kungamakt och kamp om rådighet över resurser och mark. Men även berättelser om de människor som levt sina liv här.” (Åsa Hallén, museichef, ur årsbokens förord)

Förutom Torsby Finnskogscentrum besöker vi hembygdsgården Karmenkynna där vi också äter lunch. Kaffepauser blir det på Sillegården (fm) och i Sunne (em).

Avresa: 8/9 kl 08:30 från Värmlands museum, Karlstad Hemkomst: ca 18
Pris: 450 kr (inkl bussresa, kaffe, lunch, guidning)
Anmälan: senast 30 juni Begränsat antal, ”först till kvarn” gäller. Du får en bekräftelse om du kommit med och anvisning om betalning.

Anmälan görs till Svetlana Lundh, svetlana.lund.2016@gmail.com eller per telefon till Svetlana, 073 5917621