AKTUELLT

Färgforum 27-28 april

2016-04-25

Temat för årets Färgforum är Blandningen ger rätt nyans . Konferensen kommer att äga rum den 27–28 april på Värmlands Museum i Karlstad. Bland annat diskuteras utförda och kommande arbeten på von Echstedtska gården.

För femte gången arrangerar Riksantikvarieämbetet Färgforum: en konferens med inriktning på undersökning, dokumentation och bevarande av arkitekturbundna ytor. Årets upplaga av Färgforum fokuserar på restaureringsprojekt där flera yrkeskompetenser samarbetat för att lösa uppgifter.

– Den här gången kommer vi att ta sikte på hela paletten av involverade professioner. Samarbete mellan målare, arkitekter, konservatorer, antikvarier och färgproducenter ger bättre förutsättningar för ett lyckat resultat, säger Kathrin Hinrichs Degerblad, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Exemplen som utgör fallstudier där olika yrkesgrupper samarbetat kommer i år från Värmland, Hälsingland och Stockholm. Förutom von Echstedtska gården avhandlas Hälsingegårdarna, Sergels lejon på Arvfurstens palats och undersökningen av interiören på Nationalmuseum.

Det blir även en uppföljning av pågående standardiseringsarbete och tjärprojekt samt en fortsatt diskussion om linoljefärgens framtid, liksom digital dokumentation.