Design som utvecklingskraft för hållbara samhällen

Seminarium på Värmlands Museum, 24 mars kl 13–17

Design och kreativitet driver tillsammans med teknik och innovation samhället framåt, i allt från vilka produkter vi använder till hur vi lever. Men hur skapar vi hållbara och inkluderande samhällen? Med ny politik som Gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus på plats, gäller det nu att ta nästa steg och först hur vi går verkstad av hållbarhetsmålen kopplade till design och arkitektur. Välkommen till en eftermiddag om hur design kan vara en hävstång för samhällets transformation i hållbar riktning. Under seminariet kommer ni får träffa personer och organisationer som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och där design, arkitektur, innovation, platsplanering, och inte minst människan är i centrum. Arrangeras av Svensk Form Värmland och Värlmands Museum.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.