Demokratins gränser


Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr.o.m. hösten 2017 t.o.m. våren 2019. Håll utkik i kalendariet för mer info om föreläsningar, utställningar och program på museet.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser. Projektets målsättning är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under denna tid skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?

Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

Aktörer:
Karlstads Riksteaterförening
Riksteatern Värmland
Värmlands Museum
Wermland Opera
Karlstads Universitet
Värmlands Konstförening
Brottsförebyggande centrum
ABF
Folkuniversitetet
Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet
Karlstads Bokcafé
Humanistiska föreningen
Sensus
Amnesty International Karlstad
Studieförbundet Bilda
Värmlandsteatern
Konstfrämjandet
AFS interkulturell utbildning
Molkoms folkhögskola
Hembygdsgillet
Svenska kyrkan – Karlstads pastorat
Dramaverket