Värmlands Museum c/o Forshaga

Den 25–31 oktober 2021 besöker Värmlands Museum Forshaga kommun med stora delar av verksamheten. Museets expertis inom olika områden uppmärksammar och vill lära sig mer om trakten genom att delge och ta emot ny kunskap kring traktens och Värmlands historia.

Utställning på Forshaga lärcenter

Tisdag–fredag visas utställning på Forshaga lärcenter, där medarbetare från museet finns på plats dagligen kl 10–15.

Program

Onsdag 27 oktober kl 12.00 – Centrumvandring i Deje
Plats: Start vid Deje Torg, Älvdalsvägen 35

Torsdag 28 oktober kl 17.00 – Föredrag: Bebyggelsen i Forshaga kommun
Plats: Aulan, Forshaga lärcenter

DigitaltMuseum och sociala medier

I museets digitala kanaler publiceras artiklar, videoklipp och inlägg löpande under veckan. Museets personal delar med sig av kunskap och berättelser ur arkiv och samlingar.

Skolaktiviteter

Museets pedagoger besöker under veckan Grossbolsskolan och Skivedsskolan åk 4 & 5 och gör aktiviteter kopplade till författarveckan.

Du kan vara med och bidra!

Har du något tips på vad vi på museet borde uppmärksamma under vårt besök i Forshaga kommun? Tipsa oss gärna genom att skriva till museet@varmlandsmuseum.se så kommer någon ur museets personal att ta kontakt.