Centrum för två nationella minoriteter


Sverige ratificerade den 13 januari 2000 Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter. Regering och riksdag har framhållit att de fem nationella minoriteternas nutida och historiska närvaro samt deras språk och kulturer behöver synliggöras i det svenska samhället, som en del av vårt gemensamma kulturarv i Sverige.

 

Värmlands Museum började i augusti 2015 projektet Centrum för två Nationella Minoriteter. Projektet drevs med ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd och Region Värmland.

När projektet startade hade vi en idé om att undersöka möjligheten av att etablera ett centrum kring den sverigefinska minoriteten och resandefolket i Värmland. Vi utgick från vetskapen om den långa närvaron av skogsfinnar i Värmland, och deras koppling till sverigefinnarna som minoritet. Vi ville också lyfta resandefolkets historiska närvaro i Värmland. Bakgrunden var att kulturarv och kulturhistoria inte är särskilt uppmärksammat inom minoritetspolitiken.

Det har varit givande att arbeta med två nationella minoriteter, som har så stor spännvidd i förutsättningar. Sverigefinnarna är numerärt stora, med flera etablerade nationella föreningar som projektet sökte kontakt med. Särskilt givande var samarbetet med Sverigefinländarnas arkiv i Eskilstuna. Vi deltog också på Finlandsinstitutets bokmässa i Stockholm, för att knyta ihop de historiska spåren efter 1600-talets svedjebrukare med dagens finska grupperingar i Sverige. Skogsfinnarnas del av den sverigefinska historien lyftes vid tre tillfällen vid evenemang kring Finland 100 år!

Resande är en numerärt liten grupp, och är en del av den nationella minoriteten Romer. Vi valde att bygga upp ett nätverk i resandemiljön och har också genomfört en rad aktiviteter kring resandefolket och deras historia i Värmland. Vandringsutställningen Ur resandes resa i Värmlandhar turnerat bibliotek, offentliga förvaltningar och skolor i Värmland. Utställningen fortsätter att turnera under 2018. När utställningen öppnar på olika platser, introduceras den av en representant för resande och museet. Projektet deltog på marknader i Värmland för att sprida kunskap och inbjuda till engagemang för ett nätverk kring resande i Värmland. Svenska kyrkan har varit en nära samarbetspartner i ett gemensamt uppdrag för den nationella minoriteten romer-resande. Vi genomförde bland annat gemensamt en studieresa i Östmark med resandeplatser som tema.

Vi fortsätter arbetet genom projektet Mångfaldernas marknader i Värmland. Utan att särskriva resandes historia kommer deras verksamhet i länet bredda den kulturhistoriska berättelsen om Värmland i sin helhet.