Arkiv och Bibliotek

Arkiv och bibliotek

Värmlands Museums arkiv växer ständigt. Det har uppkommit såväl genom tjänstemännens arbete inom ämnen som byggnadsvård, arkeologi, konst eller kulturhistoria, som genom gåvor till museet.

Forskarplatser i museets bibliotek.

I Värmlands Museums arkiv kan du bland annat hitta uppgifter om din bygd eller få reda på mer om Värmländska konstnärer och kulturhistoria. Här finns folkminnesuppteckningar, brev- och vykortsamlingar, album, fotografier och andra dokument som musikuppteckningar, ritningar, skisser och dagböcker. Här finns också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvård och arkeologi.

I ämnesarkivet hittar du material som samlats under åren. Det kan vara om hantverk, skogsfinnarna, skolor, samhällsskick, barnteckningar, högtider och traditioner med mera i form av anteckningar, tidningsurklipp och fotokopior. Genom åren har museet också fått ta emot enskilda arkiv som personarkiv, gårdsarkiv, företagsarkiv och dokumentsamlingar.

Du kan inte låna med dig arkivmaterial hem, men på museet finns läsplatser där du i lugn och ro kan läsa igenom handlingarna. Enligt lag kan sekretess råda på vissa dokument. Om du vill besöka arkivet, så kontaktar du arkivet direkt. Kontaktuppgifter hittar du här nedan och i menyn på personal. Tala gärna om vad du söker i förväg så hjälper vi dig att få ut mer av besöket.

Bibliotek

Under sommaren flyttar biblioteket till entréplan i den äldre museibyggnaden, Cyrillushuset. Planerad öppning av det nya biblioteket är september 2018. Under tiden är forskarservicen till arkiv och bibliotek begränsad. Det innebär att vi inte kan ta emot besök av forskare som vill sitta på plats för att ta del av arkivmaterial, eller läsa referenslitteratur i biblioteket.

Behöver du besöka någon av oss som arbetar på museet måste du först avtala en tid då vi har möjlighet att ta emot dig. Kontakta oss via mail eller telefon.

Vårt bibliotek är både ett referensbibliotek för museets tjänstemän och öppet för den intresserade allmänheten. De främsta ämnesområdena är arkeologi, byggnadshistoria, etnologi, historia, konst och konsthistoria, museologi samt Värmlandslitteratur. Dessutom finns tidskrifter inom nämnda ämnen och de flesta årsböckerna från landets olika museer.

Boksamlingen har vuxit fram genom inköp och gåvor. Vi tar gärna emot nyskrivna böcker och uppsatser eller avhandlingar som skildrar och hjälper oss beskriva Värmland. Du får tyvärr inte låna hem böcker ur museets samling, men däremot får du gärna läsa dem på plats i vårt trivsamma bibliotek.

Vi är angelägna att ta emot ny publicerade böcker, artiklar och papper som hjälper oss att beskriva Värmland.

 

Sök i arkiven

Priser

Svart/vit utskrift eller PDF (per inskannad sida) A4 och A3: 4 kr/st.
För färgutskrift tillkommer 1 kr per sida
Övriga format kopieras i mån av möjlighet och priset beror på materialåtgång och arbetsinsatsens omfattning.r inskannad sida) A4 och A3: 4 kr/st.
För färgutskrift tillkommer 1 kr per sida
Övriga format kopieras i mån av möjlighet och priset beror på materialåtgång och arbetsinsatsens omfattning.