Arkeologi blir spelbart VR-äventyr

Den fantastiska och mångsidiga historien om kyrkoruinen på Lurö i Vänern ska nå en ny publik. Det är i alla fall tanken bakom det spännande samarbetet som just nu pågår mellan Värmlands Museum och föreningen Skildra med stöd och initiativ från Region Värmland. Arkeologer och spelkreatörer har förts samman och skapat en omslutande och fängslande VR-upplevelse baserad på arkeologi och historia.

De arkeologiska undersökningar som pågått på Lurö under flera decennier har bland annat kunnat visa att det på ön funnits en av Sveriges tidigaste stenkyrkor, byggd omkring 1050 e Kr. Redan på 1100-talet tycks den fått en annan funktion som möjligen kan kopplas till klostret i Varnhem i Västergötland. Med utgångspunkt från denna frågeställning skapas just nu en omfattande spelbar VR-upplevelse av spelutvecklarteamet på Skildra Storytelling Studios i Munkfors kommun.

Redan våren 2022 var projektsamarbetet igång som förde samman arkeologer och spelkreatörer ute på Lurö i augusti månad där ett enklare VR-demo skapades på plats. Speldemot kom sen att speltestas flitigt av en yngre målgrupp under olika publika arrangemang under vinterhalvåret med mycket gott mottagande. Genom projektfinansiering från Region Värmland möjliggörs nu ett ännu mer omfattande och immersivt VR-spel, som utforskar flera delar av arkeologin, historien och dåtidens miljöer genom en storytelling-driven upplevelse.

“Lurö-VR” lanseras lagom till skolornas höstlov 2023. Läs mer om hur och när du kan prova här.