Årets kulturpris till Torsby Finnskogscentrum


Wermländska sällskapet i Stockholm har utsett Torsby Finnskogscentrum till årets kulturpristagare 2017. Priset delas ut i samband med sällskapets årsmöte 29 mars i Stockholm.

”Torsby Finnskogscentrum har genom att skapa en mötesplats och utställning där det skogsfinska kulturarvet står i centrum gjort en betydelsefull kulturgärning.”

Motivering till årets kulturpristagare 2017 - Wermländska sällskapet
Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet med sin spektakulära fasad, ritat av Bornstein Lyckefors Arkitekter har utsetts till vinnare i WAN Awards 2016 och årets kulturpristagare 2017 av Wermländska Sällskapet i Stockholm.

Tidigare pristagare är bl.a.: Ulla Nilsson, Urban Andersson, Lars Lerin, Bengt Berg, Idella föreningen Rackstadmuseet, Sällskapet Wermlänningarne, Ingesunds Musikhögskola, smt Sven Ingvars orkester.