Apelgården

von Echstedtska gården är ett så kallat klonarkiv, en del av Nationella genbanken, för svenska äppelsorter. Det innebär att vi här bevarar de värmländska arterna för framtiden. Det finns idag 14 lokala klonarkiv från Helsingborg i söder till Falun i norr.

Här finns totalt 25 olika äpplesorter med ursprung från eller anknytning till Värmland, det landskap där vårt lands kanske främste pomolog Carl G. Dahl tillbringade sin uppväxt.

Av apelgårdens äpplesorter är tjugo mandatsorter. I tillägg odlas och bevaras mandatkörsbärssorten ‘Fryksås’.

Varje höst arrangerar vi en äppeldag med sortbestämning och provsmakning.

 Här är en förteckning över apelgårdens sorter

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Värmlands Museum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och uppdateringar om vår verksamhet, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra vår verksamhet.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande museet@varmlandsmuseum.se.

Värmlands Museum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR