Apelgården

von Echstedtska gården är ett så kallat klonarkiv, en del av Nationella genbanken, för svenska äppelsorter. Det innebär att vi här bevarar de värmländska arterna för framtiden. Det finns idag 14 lokala klonarkiv från Helsingborg i söder till Falun i norr.

Här finns totalt 25 olika äpplesorter med ursprung från eller anknytning till Värmland, det landskap där vårt lands kanske främste pomolog Carl G. Dahl tillbringade sin uppväxt.

Av apelgårdens äpplesorter är tjugo mandatsorter. I tillägg odlas och bevaras mandatkörsbärssorten ‘Fryksås’.

Varje höst arrangerar vi en äppeldag med sortbestämning och provsmakning.

 Här är en förteckning över apelgårdens sorter