Mån 08 jul, kl 13:00

Vandring: Finngården Ritamäki – I spåren av andra världskriget 

Ritamäki är ett av de torp som ligger utefter sjutorpsleden. Leden är som ett kulturellt tvärsnitt av Finnskogen. Under guidningen möter vi spår från skogsfinnarnas kultur, växter och folktro. Genom närheten till Norge och tiden för andra världskriget får du inblick i framförallt kvinnornas roller och uppgifter.  

Vi utgår från Finnskogscentrum i Lekvattnet och gör vårt första stopp vid lämningar som finns från andra världskriget. Närheten till grannlandet Norge, och att vi är i gränsland, blir påtagligt. Vi fortsätter sedan vår bilfärd till parkeringen vid sjön Lomsen för att ta oss till fots den dryg kilometerlånga stigen uppför berget till finngården Ritamäki. Gårdsmiljön med omgivningar är klassad som byggnadsminne och naturreservat.  

När: 8/7 kl 13.00

Plats: Turen utgår från Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet. Tillgång till egen bil är nödvändig. Ev. samåkning ordnas av deltagarna själva.   

Vad som ingår i priset: I guidningen ingår ”kristidsfika” dvs. kaffesurrogat och kristidskaka efter ett recept från 1942. Tidsåtgång cirka 3 timmar.  

Pris: 425 kr/person inkl. bokningsavgift 

Värmlands Museum håller en serie guidade turer i samarbete med Ulrika Jäger. Hennes metod är att studera dåtid för att kunna integrera gammal kunskap till något vi har bruk för idag och i framtiden, framförallt inom den kvinnliga sfären.

Ulrika Jäger är fil. kand i etnologi, örtpedagog och Skogsguide med inriktning på Finnskogens natur och kultur. Hon håller föreläsningar och har kurser med inriktning på folktro, folkmedicin och kvinnors historia.