Tor 06 jul, kl 13:00

Temavisning: Gårdens byggnader

Välkommen på temavisning på von Echstedtska gården där vi tillsammans med Värmlands Museums byggnadsantikvarie Monica Björklund tittar på gårdens byggnader och de byggnadsvårdsinsatser som gjorts under de senaste åren.

Vinsingen pågår i ca 45 minuter.