Tis 21 nov, kl 14:00

Seminarium: Om skogens roll i den gröna omställningen

Seminariet inleds med att Carina Christiansen, projektledare bioekonomi på North Sweden European Office i Bryssel, berättar om vad som är på gång på EU-nivå inom det skogliga området. Carina finns med på länk från Bryssel.

Därefter följer ett samtal om skogens roll i den gröna omställningen.

I samtalet deltar:

Ann-Christin Karlsson, ordf. Naturskyddsföreningen i Värmland
Johannes Söderqvist, Skydda skogen
Linda Jakobsson, distriktschef, Skogsstyrelsen i Värmland
Kari Andersson, VD AB Hilmer Andersson
Robert Berg, Jägmästare Stora Enso Skog

Samtalet modereras av Johanna Svanberg