Fre 18 okt, kl 17:00

I varsin ände av samhällsstegen 

Nu tar vi SVT:s serie Historien om Sverige vidare till Värmland. Med en föreläsningsserie i åtta delar sätter vi fokus på den värmländska historien.

1750–1850 

Ännu bodde få i städerna. Människor levde i självhushållning på en landsbygd som skulle mätta allt fler munnar i en växande befolkning. Järnbruken i Värmland skapade rikedom för några få. Järnet exporterades till olika delar av världen. Med internationella kontakter gavs möjlighet till kulturellt utbyte och handel med nya spännande varor. För de som hade råd. De som kunde bygga sin identitet med hjälp av bildning, konst och sociala nätverk. Men de flesta värmlänningar levde i en helt annan verklighet. Beroende av ett slitsamt arbete för bruket för att dryga ut det marken man odlade kunde ge, levde mången torpare under ”den svarta piskan”. 

Ikväll från vi möta dessa olika världar. Monica Björklund, bebyggelseantikvarie vid Värmlands Museum, berättar om livet som torpare och beroende av Uddeholms bruk och Fiffi Myrström, konstintendent vid Värmlands Museum, berättar om den inflytelserika karlstadfamiljen Borgström.