Tor 18 jul, kl 18:00

Föreläsning: Skogen i skogsfinsk folktro 

Den 18 juli är det dags för föreläsning på Torsby Finnskogscentrum. Författaren, forskaren och arkivarien Anna Ø. Forsberg berättar med grund i nedtecknade folkminnen och berättelser från den skogsfinska kulturen i Solör-Värmland. Den skogsfinska folktron speglar en syn på omvärlden som besjälad  och levande där skogen och dess väsen stod i centrum. Den har många likheter med den svenska men även några unika drag som avslöjar dess finska ursprung, men vilka är dessa?  

Anna Ø. Forsberg är fil. mag, författare, forskare och arkivarie och har gett ut ett flertal böcker med anknytning till skogsfinsk kultur. Hon föreläser ofta med inriktning på skogsfinskkulturarv med tema som kvinnorna på finnskogen, folktro och Carl-Axel Gottlund.