Sön 10 okt, kl 14:00

Efterskörd – Ferlinfynd ur en spånkoffert

Hans Rutberg och Jenny Westerström presenterar och signerar boken Efterskörd – Ferlinfynd ur en spånkoffert, om Nils Ferlin. Rolf Mårth sjunger Ferlinvisor.

Söndag 10 oktober kl 14.00 på Värmlands Museum.

Aktiviteten ingår museets ordinarie entré, barn och unga upp till 25 år har fri entré. Årskort gäller. 

Bakgrund till boken

när Nils Ferlin avled 1961 bildades ett Ferlinarkiv på Universitetsbiblioteket i Göteborg. Efter det att Nils’ hustru Henny avled 1979 tillkom ytterligare material, bestående av färdiga dikter, diktutkast, brev, fotografier och mycket annat. Nils Ferlin hade inga egna barn, men hans systrar Lisa (gift Silén) och Ruth (gift Hladisch) hade flera barn. De fem syskonbarnen fick småningom också ta hand om delar av den litterära kvarlåtenskapen. Uppdelat i fem portioner har det stora materialet under många år förvarats i olika källare, på vindar och i garderober.

För några år sedan började släktingarna träffas regelbundet för att överblicka och sammanställa materialet, som nu till stor del är digitaliserat. Fynden består av dikter som inte publicerats i diktsamlingarna, prosastycken där Ferlins skicklighet som prosaist kommer fram, brev till och från Nils Ferlin, fotografier, restaurangmenyer med dikter, och mycket, mycket annat. Ett exempel på fynd följer här: i samband med att Ferlin 1942 fick Frödingsstipendiet skrevs det mycket i tidningarna och Ferlin presenterades som en poet som skapade djärva bilder, exemplifierat av följande rad: Jag tryckte mig in i min rolighets vadd och min pratsamhets yllekofta.

I samarbete med Jenny Westerström har fynden bearbetats och i aug 2021 kom en ny bok med titeln Efterskörd – Ferlinfynd från en spånkoffert ut på Carlsson Bokförlag. Författare är Hans Rutberg, systerdotterson till Nils Ferlin, och Jenny Westerström.