White Arkitekter.

Museet byggs om för framtiden

Sedan tillbyggnaden av Värmlands Museum öppnade 1998, på Sandgrundsudden i Karlstad, har kraven på museibyggnader ökat avsevärt. Det gäller främst tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatstyrning vid inlån av föremål och konst. I början av 2018 startade en omfattande ombyggnad av museet med syfte att tillgodose dessa krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning.

Den 1 juni öppnar museet dörrarna igen med nya utställningar, ny butik och restaurang, ny barnutställning, skaparverkstad, framtidslabb och mycket mer.

Efter ombyggnaden kommer museet kunna visa i princip alla typer av utställningar. Värmlands Museum stärks som mötesplats och fler kommer att kunna nyttja museet även under kvällstid, genom att butik och utställningsytor kan avgränsas. Akustik och ljusförhållanden förbättras i enlighet med arbetsmiljökrav och byggnaderna får en förbättrad energieffektivitet. Ombyggnaden ska även förbättra logistik och nyttjande av lokalerna samt möjligheten att orientera sig för besökare.

I september 2018 öppnade museets bibliotek i ett nytt och mer publikt läge på entréplan i den äldre museibyggnaden.

Ombyggnaden i stora drag

  • Museets bibliotek har flyttat till ett nytt publikt läge på entréplan i den äldre museibyggnaden, Cyrillushuset.
  • På bibliotekets tidigare plats (plan 2) etableras en ny mötesdel, med flera nya konferensrum.
  • I den nyare museibyggnadens mitt etableras museets nya hjärta – ett nav från vilket man lättillgängligt når alla publika verksamheter i byggnaden och de nya basutställningarna om Värmlands och Karlstads historia.
  • Ett nytt entresolbjälklag byggs upp men lämnar en östvästlig axel genom byggnaden med kontakt från fasad till fasad och ljusinfall från flera håll, lösningar som ökar orienterbarheten och som ansluter till arkitekt Carl Nyréns ursprungliga intentioner med en öppen och flexibel planlösning.
  • Barnutställning, skaparverkstad och framtidslabb samlas i ljusa lokaler på det nya entrésolplanet. Vi inrättar även ett matsäcksrum på plan 1.
  • Reception och museibutik ges ett nytt och mer centralt läge med bättre överblick.
  • Terrassen längs entrésidan, med sitt attraktiva sydvästläge och utsikt över parken, utvidgas och görs möblerbar.
  • Restaurangköket blir helt nytt och för att ersätta förlorade sittplatser, till förmån för en utbyggnad av köket, byggs museet ut med en glasad paviljong med utsikt mot museiparken och Klarälven.