Ny basutställning på von Echstedtska gården

von Echstedtska gården är en kulturhistoriskt betydelsefull karolinergård och sedan 1964 byggnadsminne. Alldeles särskilt och unikt är det talrika interiörmåleriet som gör gården till en av Sveriges mest välbevarade 1700-talsmiljöer. Till sommaren finns en ny basutställning på plats – En lantgård i rokoko.

När gården i Västra Smedbyn öppnade för besökare i slutet av 1950-talet hade en omsorgsfull restaurering genomförts. Små förändringar har skett sedan dess. På 1990-talet restaurerades fler rum i huvudbyggnaden och en noggrann rekonstruktion av hushållets textila utrustning genomfördes. Ytterligare ett rum, jungfrukammaren, gjordes tillgänglig för besökare 2022.

De senaste åren har Värmlands Museum arbetat med en förnyelse och fördjupning av innehållet för att levandegöra historien om platsen. Under processen har vi fått mer kunskap om de bouppteckningar som finns efter byggherreparet och vi har samarbetat med 1700-tals expertis som Lars Sjöberg. Mycket ny forskning om 1700-talet har tagits fram sedan gården först slog upp sina dörrar för publik. Under arbetet har vi tagit del av fler berättelser och fått fram fler perspektiv som berikar de historiska lagren.

Stig in och möt 1700-talet på den lantliga herregården och de människor som en gång bodde här!