c/o Kil arrangeras

Den 22-28 mars besöker Värmlands Museum Kil med delar av sin verksamhet. Museets expertis inom olika områden vill uppmärksamma och lära sig mer om trakten, träffa Kilsborna, samt delge ny kunskap kring Kils och Värmlands historia.

Läs mer om c/0 Kil-veckan här

Ellen Källberg och Tindra Eriksson, från utställningen EPA Sverige. Foto: Benjamin Nørskov