Mångfaldiga marknader

Marknader har en lång och stark tradition i Värmland. I flera hundra år har värmlänningar handlat, mötts och roat sig under Oxhälja i Filipstad, Årjängs”mârten” och många andra stora och små marknader.

Julmarknad i Brunskog 2018.

Marknader har varit, och är, centrala mötesplatser, där samhällets alla grupper umgåtts. Marknadshistoria är därför en viktig del i vår allas gemensamma historia som tills nu har fått för lite uppmärksamhet. Ämnet ger möjligheter till att studera mötesplatsers historia och betydelse. Vi får fördjupad kunskap om mångfald i historien, såväl som en mer nyanserad och inkluderande historisk berättelse.

Medan mycket av det som skrivits om marknadernas historia tidigare fokuserat på de ekonomiska och praktiska aspekterna, ser vi i projektet Mångfaldiga marknadersärskilt på marknadernas sociala och psykologiska betydelse. I stället för att berätta en allmän historia med tillägg om minoritetsgrupperna ger marknaderna möjligheter att inkludera olika perspektiv på ett naturligt sätt. Det finns till exempel många beskrivningar av romers närvaro på marknader i Värmland. I projektet försöker vi nyansera genom att även intervjua romer om deras upplevelser som marknadsdeltagare i Värmland. För besökaren var marknaden en högtid, ett avbrott i vardagen, fullt med exotiska människor och teknologiska nyvinningar. För knallar, artister och tivoliarbetare var dock marknaderna, livet undervägs och den mångspråkiga, internationella miljön vardagen.

Projektet är finansierat av Kulturrådet och Region Värmland. Under hösten och vintern 2018/19 kartlägger vi befintlig kunskap och samlar in historiskt och nutida material. Våren 2019 tar vi fram en vandringsutställning som visas på marknader 2019.

Projektet vill gärna ha tips om källor till enskilda människors upplevelser på marknader, som brev, levnadsbeskrivningar och annat. Kontakta projektmedarbetare kristin.mikalsen@varmlandsmuseum.se