Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Värmlands Museum bjuder in till Kulturarvskonferens på museet 16 maj

Kulturarvskonferens
Från vårt förflutna till allas framtid


Med den här konferensen vill vi ge kunskap om aktuella kulturarvsfrågor och skapa ett forum för möten, samverkan och debatt. Du får möjlighet att lyssna på intressanta föredrag och aktivt delta i något av eftermiddagens valbara seminarier.

Vi utgår från regeringens förslag till ny kulturarvspolitik, som bland annat innebär att vi får en ny museilag. Hur möter den våra behov på regional nivå?

Dessutom tar vi en närmare titt på den vision för kulturmiljöarbetet till 2030 som Riksantikvarieämbetet tagit fram. Hur kan visionen omsättas för att möta påfrestningar på miljön, ojämn resursfördelning och avståndet mellan den verklighet som upplevs utifrån ett centralt och regionalt och centralt perspektiv?

Konferensen riktar sig framförallt till dig som arbetar professionellt eller ideellt med kulturarvs- och kulturmiljöfrågor och till dig som är förtroendevald, men alla intresserade är välkomna.

Välkomna!

Tisdag 16 maj kl 8.30-16.00
Värmlands Museum

Läs hela programmet och anmäl ditt deltagande här.

Finngården Ritamäki i Torsby kommun.