Metaller – Från mineral till identitetsskapande objekt

I vårt globala samhälle knyts människor samman med hjälp av elektroniska produkter. Det vore en omöjlighet utan metaller. En dator till exempel, innehåller mer än 40 olika råmaterial varav de flesta är metaller. Men var kommer metallerna ifrån? Hur framställs de? Vad kan mineralutvinning ha för sociala och ekologiska konsekvenser?

Genom dokumentärfotografi, illustrerad fakta och diskuterande texter skrivna av specialister, journalister och miljövetare undersöker utställningen de bakomliggande processerna för att få fram de metaller som behövs i våra datorer och mobiltelefoner. Den berör hela kretsloppet; från gruvbrytning till återvinning och uppmanar till diskussion kring mineralutvinning.

Sommarens utställning i Långbans gruvby, utanför Filipstad är producerad av Olof Löf, curator och Karl Lindstrand, arkitekt och journalist. Den har tidigare visats på Östergötlands museum, Malmö Museer och Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg.

Vernissage för utställningen 11 juni kl 14. Fri entré. Alla är välkomna!

Bilden är tagen av fotograf Anders G Warne.