Anna Ollson Kvinna i Värmland

Det finns starka män, det finns starka kvinnor och det finns tider som utmanar människor. Med anledning av den Internationella Kvinnodagen, berättar vi om en kvinna som vigde sitt liv åt fotografi och tog sig ett yrke som ännu inte hunnit bli förbehållet männen.

Karlstads förste yrkesfotograf hette Fredrik Renard och öppnade sin ateljé år 1864. Den ödesdigra dagen 2 juli 1865, då hela staden stod i lågor, var Renard själv bortrest men hans driftiga ateljébiträde lyckades rädda inventarier, utrustning och färdigt arbete undan lågorna. Biträdet hade börjat hos Renard året innan och hennes namn var Anna Charlotta Ollson. Anna föddes i Grava 1841 och hon var 23 år då hon fick plats som ateljébiträde.

Fotografen Anna Ollson 1841-1926, Karlstad

Efter branden bestämde sig Renard för att flytta och Anna fick följa med mot den nya adressen: Regeringsgatan 28, mitt i Stockholm. Nu fick Anna arbeta i de fashionabla fotografstråken på Norrmalm. Här lärde hon känna ateljébiträden och fotografer och fick nya intryck av stilar, trender och teknik. Dessvärre blev inte heller detta arbete särskilt långvarigt. Renard flyttade igen och då han lämnade Stockholm återvände Anna till Karlstad för att arbeta med sin andra stora förebild, blivande hovfotograf Gösta Florman.

Det nya yrket hade inte hunnit bli förbehållet männen och det ansågs både lönande och respektabelt.

Almars färja från östra sidan av Klarälven. Mannen till vänster är kyrkoherden i Grava, Fredrik Thorelius 1821-1904, som tillträdde posten 1870. Mer uppgifter finns i Karlstads stifts herdaminnen av Anders Edestam. Bilden bör vara tagen i slutet av 1890-talet.

Florman anställde Anna som biträde. Så småningom fick hon uppdraget att ”sköta Flormans ateljé under ett år” vilket ledde till att hon 1868 övertog verksamheten som sin egen, lite sådär i smyg till en början. Hennes bilder bar Flormans signatur med det diskreta tillägget ”F d Atelier, AO”. När hon fått en fast kundkrets och erkännande som duktig fotograf började hon signera sina fotografier med sitt eget namn. 31 år gammal etablerade sig Anna Ollson som fotograf med egen ateljé på Kungsgatan 14, mitt i Karlstad. Att en kvinna valde att bli fotograf var ingen ovanlighet. Det nya yrket hade inte hunnit bli förbehållet männen och det ansågs både lönande och respektabelt. I Karlstad – och i övriga Värmland hade Anna gott om kvinnliga kollegor.

Baptister i Klarälven.

Anna Ollsons ateljéporträtt går lätt att känna igen. Hon behöll de gamla bakgrundskulisser hon övertagit från Florman och hon använde alltid samma rekvisita som hela tiden återkommer, bland annat en speciell stol till kvinnoporträtten. Detta gör att även om det inte finns någon information bevarad kring ett porträtt är det ganska enkelt att se om det är gjort i Annas ateljé. Hon förde också noggranna anteckningar i sin ateljéliggare, alla porträtt är numrerade.

Samlingen består främst av porträtt och innehåller ca 30000 glasnegativ efter Anna Ollson 1841-1926, "hela Karlstads fotograf". Anna Ollson drev en ateljé en trappa upp i apotekare Lorentz Kaijsers hus på Kungsgatan 14 i hela 53 år från 1872 till 1925. Samlingen lämnades över som gåva till museet av fotograf Karl Nyström 1928. Detta är gossen Nils Ahlbom

Även då hon uppnått hög ålder sågs hon komma över torget, bärande på den tunga kameraväskan i handen och trästativet under armen

Anna förblev verksam under hela sitt liv. Även då hon uppnått hög ålder sågs hon komma över torget, bärande på den tunga kameraväskan i handen och trästativet under armen. Kanske på väg att klättra upp i kyrktornet eller i det höga vattentornet som hon gjorde för att kunna fotografera vidsträckta panoramabilder. Det är nog få fotografer som lämnar ett så långt yrkesliv bakom sig. Under 53 år i ateljén på Kungsgatan 14 är det bara motiven framför kameran som varierar, Anna Ollson står hela tiden bakom den. En dag 1918, avslutade hon dock sitt arbete. Med en aning skakig handstil skrev hon in sin sista anteckning i liggaren: det kom att bli nr 28 829, två porträtt av fru Rothman som blev de sista.

Många är de värmlänningar som, med lite pirr i magen, suttit eller stått där, framför Anna Ollsons kamera. Genom sin kameralins förmedlar hon fortfarande till oss litet av stämningen i Karlstad – en sekelskiftesstad i förändring.

Anna Ollsons samling ligger tryggt förvarad hos oss och här kan du se ett urval av hennes verk.

Vy över lasarettsområdet, pråmkanalen och västra Haga på ett foto taget från vattentornet på Herrhagen år 1889.